VÅRA TJÄNSTER

Utöver produkter och isbanor av olika slag och designa kan vi även erbjuda kvalificerade tjänster. Kontakta oss för att diskutera ert behov av stöd. De tjänster vi kan erbjuda är bland annat:

Projektering

Vi kan hjälpa er med projektering av isbanelösningar för era behov. Allt från den minsta torgbanan till den största vinteräventyrsparken. Vi kan designa, räkna på flöden och visualisera den lösning vi eller ni föreslår. Utöver de tekniska lösningarna för kylning av isbanelösningen kan vi även inkludera t ex ljus- och ljudlösningar, förslag på kringutrustning m.m.

Isbanedesign

Vi kan med utgångspunkt från era behov utarbeta förslag på hur isbanan ska designas. De enkla isbanorna tar vi fram designförslag på utan kostnad. De mer avancerade lösningarna offererar vi.

Tekniklösningar

Vi kan även utarbeta förslag på hur kyl- och/eller värmesystemen ska utformas tekniskt, lämplig dimensionering och med det ritningsunderlag som behövs för ert projekt. Detta gäller såväl permanenta som mobila isbanelösningar.