HockeyPractice erbjuder isbanelösningar som är uppbyggda med två skilda tekniker - den ena lösningen bygger på plaströr (PEM - polyetenslang/rör med medium densitet) och den andra på kylsystem uppbyggda med gummislang i mattor
(EPDM - Etylen Propylen Diene M-klass är en typ av syntetiskt gummi som är mjukt ned till ca -35 grader).

PEM KYLRÖRSBÄDD

Denna lösning används i samtliga våra permanenta isbanelösningar. Den förläggs då antingen i betong eller stenmjöl. Avståndet mellan varje rör/slang varierar beroende på tillämpning.

Denna lösning används även, av prisskäl,  i våra mobila banor  som säljs, slingorna fästes då i fördelarrören med skruvkopplingar för att förenkla årlig montering & demontering.

EPDM KYLRÖRSMATTOR

Denna lösning, ICEPLUS & ICECONNECT - kylmattor, som utvecklats av Realice använder vi i alla våra större mobila isbaneprojekt såsom t e x vinteräventyrsparker, skateways etc. Fördelen med denna lösning är att det är enkel montering och demontering, mattorna är modulärt byggda vilket gör det enkelt att bygga isbanor.

EPDM kylmattor kan även användas för permanenta installationer men av prisskäl förordar vi f n våra PEM-lösningar för permanenta isbanor.