ICE4YOU

ICECOMPLETE

ICE4YOU 
är en släpvagnsdragen mobil konstfrusen isbana, 6x12 m, som är byggd för att alla ska kunna bygga en konstfrusen isbana utan förkunskaper.

En utförlig manual, enkel montering av kylsystem, enkel konstruktion av sargen med inbyggd LED-belysning samt i stor utsträckning automatiserad uppstart och drift gör detta till en ideal anläggning vid restauranger, hotell, turistanläggningar, köpcentrum m. m.

Allt du behöver för att kunna bygga är 32A elanslutning och vatten för isläggning!

ICE4YOU VIDEO

ICECOMPLETE är årets nyhet!
En vidareutveckling av ICE4YOU med en större konstfrusen isbana, 10x20 m, med all materiel som behövs ingående i 20 fotscontainern.
Ett modernt kylaggregat med ett köldmedium med lågt GWP-värde. Ett webbaserat övervaknings- och kontrollsystem. Valfri sarglösning etc. En komplett mobil isbanelösning där containern kan användas både för lagring och för anra ändamål vid isbanan när den är i drift. T ex uthyrning, skridskoslipning etc. Bilden visar den första ICE COMPLETE under tillverkning i Österrike.

Om du har frågor eller vill ha en offert på ICE4YOU!

Om du har frågor eller vill ha en offert på ICE COMPLETE!
OBS! Det finns möjlighet att ändra storlek och välja olika typer av sarger till denna lösning. Olika tillval kan också göras t ex hyrskridskor, skridskoslip etc.

HockeyPractice erbjuder isbanelösningar som är uppbyggda med två skilda tekniker - den ena lösningen bygger på plaströr (PEM - polyetenslang/rör med medium densitet) och den andra på kylsystem uppbyggda med gummislang i mattor (EDPM - 
Etylen Propylen Diene M-klass är en typ av syntetiskt gummi som är mjukt ned till ca -35 grader).

PEM KYLRÖRSBÄDD

Denna lösning används i samtliga våra permanenta isbanelösningar. Den förläggs då antingen i betong eller stenmjöl. Avståndet mellan varje rör/slang varierar beroende på tillämpning.

Denna lösning används även, av prisskäl,  i våra mobila banor  som säljs, slingorna fästes då i fördelarrören med skruvkopplingar för att förenkla årlig montering & demontering.

EDPM KYLRÖRSMATTOR

Denna lösning, ICE BOX - kylmattor, som utvecklats av AST använder vi i alla våra större mobila isbaneprojekt såsom t e x vinteräventyrsparker, skateways etc. Fördelen med denna lösning är att det är enkel montering och demontering, mattorna är modulärt byggda vilket gör det enkelt att bygga isbanor.

Med den andra produkten SKATEWAYS - byggd med något grövre kylslang av EDPM - som kan formas efter önskad bandesign kan man enkelt anlägga "skridskovägar" som förhöjer åkupplevelsen.

EDPM kylmattor kan även användas för permanenta installationer men av prisskäl förordar vi f n våra PEM-lösningar.