HockeyPractice erbjuder isbanelösningar som är uppbyggda med två skilda tekniker - den ena lösningen bygger på plaströr (PEM - polyetenslang/rör med medium densitet) och den andra på kylsystem uppbyggda med gummislang i mattor (EDPM - 
Etylen Propylen Diene M-klass är en typ av syntetiskt gummi som är mjukt ned till ca -35 grader).

PEM KYLRÖRSBÄDD

Denna lösning används i samtliga våra permanenta isbanelösningar. Den förläggs då antingen i betong eller stenmjöl. Avståndet mellan varje rör/slang varierar beroende på tillämpning.

Denna lösning används även, av prisskäl,  i våra mobila banor  som säljs, slingorna fästes då i fördelarrören med skruvkopplingar för att förenkla årlig montering & demontering.

EDPM KYLRÖRSMATTOR

Denna lösning, ICE BOX - kylmattor, som utvecklats av AST använder vi i alla våra större mobila isbaneprojekt såsom t e x vinteräventyrsparker, skateways etc. Fördelen med denna lösning är att det är enkel montering och demontering, mattorna är modulärt byggda vilket gör det enkelt att bygga isbanor.

Med den andra produkten SKATEWAYS - byggd med något grövre kylslang av EDPM - som kan formas efter önskad bandesign kan man enkelt anlägga "skridskovägar" som förhöjer åkupplevelsen.

EDPM kylmattor kan även användas för permanenta installationer men av prisskäl förordar vi f n våra PEM-lösningar.