FÖRETAGET

HockeyPractice Sweden AB är ett företag som startades 2012 - företagets primära verksamhetsidé är att bidra till att öka antalet spontanidrottsytor för skridskoåkning genom att sälja mindre skräddarsydda isbanor till privatpersoner, företag och kommuner. HockeyPractice säljer även teknikträningsprodukter för ishockey till privatpersoner, ishockeyföreningar och kommuner.

Verksamheten har successivt utvecklats och 2014 köpte HockeyPractice företaget SpiceTec Sweden AB i syfte att inom koncernen skapa förmåga att bygga allt från den allra minsta konstfrusna isbanan till fullstora bandyplaner för att kunna bli en helhetsleverantör av isbanor.  

HockeyPractice specialitet är mindre skräddarsydda isbanelösningar av naturligt frusen is, konstfrusen is eller syntetisk is (plast). Isbanorna kan varieras i storlek, val av sarglösning och form samt typ av is.
 


HockeyPractice vann innovationspriset 2018 vid mässan Träffpunmt Idrott 2018 för sin produkt NiceRink - naturisbana. Ett nytt och unikt koncept för att anlägga naturisbanor.

Motiveringen löd:

Skapar på ett kostnadseffektivt, nytt och enkelt satt fler möjligheter till 
fritidsaktivitet och rörelse for åde barn och vuxna. Juryn har också vägt in hållbarhetsaspekten - att produkten inte kräver kylaggregat och att vattnet som fylls på kan återanvändas.